Välkommen till Fronts Grävmaskiner AB

Hela eller delar av företaget är nu till SALU! Välkommen att kontakta: Kjell Front vid intresse: 070-5927891

Entreprenad och anläggning

Sedan starten 1989 har företaget utfört entreprenad och anläggningsarbeten. Idag är vi 3 anställda med lång branscherfarenhet.

Vårt geografiska arbetsområde innefattar Högsby kommun med omnejd.

Kunskap är viktigt! Därför går vi kontinuerligt på olika kurser och utbildningar såsom: Arbete på väg och Certifierad sprängare.

Väl utförda arbeten genom åren har gett oss många nöjda referenskunder. Några utav kunderna är privatpersoner, Vägverket, NCC, Skanska, Högsby kommun, Linjemontage i Grästorp och Infratek.

Vi är medlemmar i Företagarna och Maskinentreprenörerna (ME).

Företaget utför arbeten från orörd mark till färdig entreprenad:

 • Grundisolering
 • VA-arbeten
 • Trekammarbrunn
 • Dränering
 • Planering
 • Plattläggning
 • Snöröjning
 • Vägbygge
 • Skogsvägar
 • Dikesrensning
 • Rivning
 • Kabelarbeten
 • Trädgårdsarbete
 • Grönytearbete
 • Infiltration